WETTELIJKE KENNISGEVING

SERVICEVOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN

 

1 Doel van de on-linedienst van SEARADAR

 

1.1 De online dienst SEARADAR biedt haar gebruikers een platform waarop klanten jachten kunnen zoeken aan de hand van de opgegeven parameters. De gebruiker van de SEARADAR-dienst kan op deze website toegang krijgen tot de nodige informatie, de toegankelijkheid en beschikbaarheid controleren, en een aanvraag indienen voor het huren van een jacht.

1.2 De aanbieder van de boot wordt hierna aangeduid als de Eigenaar, terwijl de persoon die een boot zoekt, wordt aangeduid als de Klant. De term "Gebruiker" verwijst naar zowel de Eigenaar als de Klant.

1.3 De online dienst SEARADAR biedt informatiediensten aan. Deze dienst verhuurt geen jachten en behaalt geen commerciële voordelen bij de klanten. De online dienst SEARADAR is niet juridisch betrokken bij de uitvoering van contracten tussen gebruikers (de Eigenaar en de Klant). De ondertekening van contracten gebeurt rechtstreeks tussen de Eigenaar en de Klant.

1.4 SEARADAR verbindt zich ertoe diensten te verlenen die verband houden met het gemakkelijk en efficiënt zoeken naar jachten. De informatie wordt weergegeven op basis van de gegevens die door de eigenaars worden verstrekt. Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat alle informatie over jachten zo accuraat mogelijk is, kunnen wij niet bevestigen of garanderen dat alle informatie accuraat, volledig en correct is. De Eigenaar is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

1.5 Met behulp van de online service van SEARADAR worden de huuraanvragen automatisch doorgegeven van de Klanten naar de Eigenaars van de jachten.

1.6 SEARADAR biedt haar gebruikers de mogelijkheid om kosteloos gewenste jachten te boeken (reserveren).

1.7 SEARADAR biedt de eigenaren de mogelijkheid hun boten op het online platform te adverteren met vermelding van beschrijvingen, specificaties, foto's, prijzen en beschikbaarheid.

1.8 SEARADAR biedt haar klanten jachtzoek- en reserveringsdiensten aan, alsmede adviesdiensten per e-mail, skype, of andere gespecificeerde communicatiemiddelen.

 

2 Gebruik van de on-linedienst van SEARADAR.

 

2.1 Het gebruik van de online dienst van SEARADAR is vrijwillig en gratis. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze "Servicevoorwaarden".

2.2 Bij het bestellen van een jacht dient de klant juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken. De gegevens dienen altijd juist en actueel te zijn. De Dienstadministratie van SEARADAR houdt al uw gegevens vertrouwelijk. De noodzakelijke persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan de Eigenaren van de jachten voor de uitvoering van een chartercontract.

2.3 Als u onze service gebruikt, stemt u ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het bestelproces.

 

3 Taken en verplichtingen van de gebruiker

 

3.1 U dient ervoor te zorgen dat de in de bestelling vermelde gegevens juist en actueel zijn. De bestelling wordt op uw naam gesteld. Uw bestelling mag niet worden overgedragen aan een andere persoon.

3.2 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met het gebruik van de online service van SEARADAR en de bestelling van jachten.

3.3 De Eigenaars moeten binnen de overeengekomen termijnen jachten ter beschikking stellen van de Klanten. Daartoe moeten de Eigenaars en de Klanten het eens worden. De online dienst SEARADAR dient als online platform via welke de communicatie tussen de Klant en de Eigenaar van het jacht of de jachten plaatsvindt.

3.4 De eigenaar van het schip is verantwoordelijk voor het verstrekken van een gedetailleerde en tijdige beschrijving van het schip. De Eigenaar dient dus ten minste de door SEARADAR gevraagde informatie te verstrekken en zijn jacht(en) adequaat te beschrijven. Bovendien dient de eigenaar aanvullende informatie te verstrekken, zoals het bedrag van de borgsom, de kosten van de eindschoonmaak, enz. Al deze informatie wordt weergegeven op de website van SEARADAR.

3.5 De eigenaars stemmen ermee in en erkennen dat zij aansprakelijk zijn voor hun daden en nalatigheden, evenals verantwoordelijk voor de daden of nalatigheden van elke gebruiker van het gehuurde jacht op verzoek van de klant.

3.6 Alle gebruikers van de dienst zijn verantwoordelijk voor hun inhoud. Zij nemen dus alle risico's in verband met de niet-relevante inhoud op zich.

3.7 De ontvangen persoonsgegevens worden aangewend voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Na ontvangst van een huuraanvraag, vragen wij u om volledige en nauwkeurige informatie over u te verstrekken, inclusief contactgegevens en paspoortgegevens voor de uitvoering van de charterovereenkomst.

3.8 U mag zich niet voordoen als een ander persoon. U mag niet optreden namens een andere persoon, een e-mailadres opgeven dat niet het uwe is of de charterovereenkomst voor een andere persoon uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van SEARADAR. Bij bestelling van een vloot van meerdere jachten worden de huurvoorwaarden per e-mail of via het reactieformulier met SEARADAR overeengekomen.

 

 

4 Huurregels

 

4.1 De online dienst van SEARADAR verschaft zijn klanten de informatie die zo goed mogelijk aan de gespecificeerde verzoeken voldoet.

4.2 Laat ons weten in welke boot u geïnteresseerd bent door op "Boeken" te klikken.

4.3 Wij dienen naar uw keuze een aanvraag in bij de booteigenaar (voorreservering), en in de regel wordt de boot voor u gereserveerd voor een periode van 24 uur tot een week, afhankelijk van het seizoen. Houdt u er rekening mee dat de beschikbaarheid van de boot niet gegarandeerd is totdat u de definitieve boeking heeft voltooid.

4.4 Nadat de Eigenaar de beschikbaarheid van het jacht van uw keuze heeft bevestigd, sturen wij u een boekingsformulier met alle details. Indien het door u gekozen jacht niet wordt bevestigd door de eigenaar - zullen wij u op de hoogte stellen van de annulering van uw bestelling.

4.5 Om een bestelling te plaatsen nadat u de bevestiging van de dienst SEARADAR heeft ontvangen, dient u de eerste betaling te verrichten, die in de regel gelijk is aan 50% van het orderbedrag, tenzij anders is bepaald in de bevrachtingsovereenkomst.

4.6 U dient het gedeelte van het formulier met uw persoonlijke gegevens in te vullen en aan ons te verzenden, waarna u van ons een factuur voor de betaling (factuur) ontvangt. Nadat de betaling is verricht, dient u ons de bevestiging van betaling (een bankbetalingsopdracht of een elektronisch betalingsbewijs) te sturen naar het emailadres: hello@searadar.com. Wij zullen de booteigenaar op de hoogte stellen van de klant, die de boot geboekt heeft.

4.7 De resterende 50% van de betaling dient 45-30 dagen voor de oplevering van de boot te worden voldaan, tenzij anders is bepaald in de charterovereenkomst.

4.8 Samen met de tweede betalingsbevestiging dient u informatie over alle passagiers (bemanningslijst) mee te sturen: volledige naam, geboortedatum en paspoortnummer, alsmede het vaarbewijs van de kapitein indien u een jacht chartert zonder kapitein en bemanning.

4.9 Een voucher met de huurgegevens, de contactpersoon op de plaats van de charter en het telefoonnummer van de contactpersoon zal u per e-mail worden toegestuurd. U dient de voucher af te drukken en bij u te hebben op het moment dat u de boot in ontvangst neemt.

4.10 Indien de bestelling minder dan een maand voor de vertrekdatum wordt bevestigd, dient de totale huursom uit hoofde van de charterovereenkomst bij de bevestiging van de boeking te worden voldaan, tenzij daarin anders is bepaald.

4.11 In geval van annulering van de huur door toedoen van de klant, wordt de vooruitbetaling niet terugbetaald, de jachtselectie, de boeking en de vooruitbetalingsdiensten worden geacht te zijn verricht. Zie clausule 13 voor aanvullende voorwaarden voor de annulering van de opdracht. 

4.12 Alle aanvullende details betreffende de betalingsvoorwaarden, de mogelijkheid van vervanging van het jacht en andere details dienen in het chartercontract tussen de eigenaar en de klant te worden vermeld.

 

5 Wijziging van de Website en de Gebruiksvoorwaarden

 

5.1 SEARADAR behoudt zich het recht voor informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid voor de webpagina's te wijzigen, bij te werken, te sluiten of te verwijderen, wanneer dit gezien de belangen van SEARADAR redelijk wordt geacht.

5.2 SEARADAR behoudt zich het recht voor om de "Servicevoorwaarden" naar eigen goeddunken en indien nodig te wijzigen.

 

6 Algemene kenmerken van diensten

 

6.1 SEARADAR fungeert als zoeksysteem en bemiddelt tussen chartermaatschappijen en de huurder (de klant).

6.2 Het doel van deze internetbron is de gebruikers te informeren over de diensten die op SEARADAR worden aangeboden. Alle latere overeenkomsten en het definitieve contract worden gesloten per e-mail, telefoon of via andere communicatiemiddelen, die op de website verschijnen.

 

7 Prijs

 

7.1 De prijzen voor de jachthuur worden op de website vermeld en zijn geldig gedurende de periode dat ze voor de gebruikers beschikbaar blijven. De online dienst SEARADAR rekent de klanten geen kosten aan voor de geleverde zoekdiensten.

 

8 Wijze van betaling

8.1 De Klant kan de bestelling betalen door overschrijving op de uitgereikte factuur die hem zal worden toegezonden na de bevestiging van de beschikbaarheid van het jacht of door gebruik te maken van een kredietkaart.

 

9 Waarborgsom

 

9.1 Na ondertekening van het chartercontract en voor de aanvaarding van het jacht, dient de klant een borgsom te betalen ter garantie van de dekking van eventuele ongevallen, breuk, scheuren en andere schade, evenals de exploitatievoorwaarden, zoals onderhoud en netheid van het schip, evenals de mogelijke vertragingen bij de oplevering van het schip. Gedetailleerde informatie en het bedrag van de borgsom dienen te worden vermeld in het chartercontract met de eigenaar.

9.2. De borgsom kan met een kredietkaart of contant op de plaats van inontvangstneming van het jacht worden betaald. De plaats van aanvaarding van het jacht en de contactgegevens van de chartermaatschappij worden op het voucher vermeld.

9.3 De borgsom wordt teruggegeven nadat de boot is geïnspecteerd en in goede staat en conditie is bevonden.

9.4. Indien de charterovereenkomst geen informatie over de borgsom bevat, is een dergelijke borgsom niet nodig.

 

10 Check-in van het jacht

 

10.1 Voordat de klant het schip in ontvangst neemt, heeft hij het recht om samen met een vertegenwoordiger van de charterbasis het schip te inspecteren om zich ervan te vergewissen dat het schip en de uitrusting in goede staat verkeren. Zodra het vaartuig aan de klant is afgeleverd en in gebruik wordt genomen, erkent de klant daarmee dat het vaartuig in perfecte bedrijfstoestand verkeert en door hem is aanvaard.

10.2 De boot wordt aan de klant geleverd met de volledige voorraad water, brandstof, accu en motorolie, die ook volledig moeten worden geretourneerd, tenzij anders vermeld in het chartercontract. Een bilateraal bootuitrustingsinventaris en inspectierapport zal worden ondertekend tussen de eigenaar en de klant.

10.3. Het jacht wordt aan de klant geleverd op de in de charterovereenkomst vermelde plaats.

10.4. Vertraging in de levering van het jacht door toedoen van de huurder leidt niet tot verlenging van de huurtermijn.

10.5 Indien de Check-in van het jacht door slechte weersomstandigheden wordt vertraagd, wordt geen vermindering van de huurprijs, noch verlenging van de contracttermijn verleend.

 

11 Mogelijkheid van vervanging van een jacht

 

11.1 Jachten worden gecharterd per categorie, klasse en grootte. In zeldzame gevallen kan het charterbedrijf de klant een boot ter beschikking stellen die qua grootte, bouwjaar, enz. vergelijkbaar is met de boot die in het contract is gespecificeerd, indien de boot die in het contract is gespecificeerd door een ongeval of defect niet in een voor verdere exploitatie geschikte staat verkeert.

 

12 Check-out van het jacht

 

12.1 Het te laat uitchecken leidt tot de betaling in de vorm van een dubbele dagprijs voor elke dag vertraging, evenals eventuele boetes die het charterbedrijf kan eisen als gevolg van een vertraging in de levering van de boot. Weersomstandigheden rechtvaardigen geen verlate terugkeer naar de thuisbasis van de charter.

12.2 Het schip moet worden uitgecheckt op dezelfde plaats en binnen de termijnen die in de charterovereenkomst zijn vastgelegd, behalve wanneer bijzondere omstandigheden anders bepalen.

12.3 Bij het uitchecken moet de boot worden geïnspecteerd om de uitrusting te controleren en ervoor te zorgen dat er geen defecten en storingen, scheuren, breuken of barsten zijn. Ook het technisch onderhoud en de netheid moeten worden gecontroleerd, en het peil van de brandstof- en watertanks moet worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat ze vol zijn. De kosten die de chartermaatschappij maakt om het vaartuig en de uitrusting ervan in de staat te brengen waarin zij zich op het ogenblik van de oplevering bevonden, zullen op de borgsom in mindering worden gebracht.

 

13 Weigering van diensten

 

13.1 In geval van annulering van de dienst prevaleren de voorwaarden, bedragen en condities zoals vastgelegd in het Chartercontract van de "Eigenaar" (of Charterbedrijf of andere soortgelijke overeenkomst) om de kwestie van vergoeding van gemaakte kosten op te lossen.

13.2 In geval van annulering van de bestelling, heeft de Eigenaar het recht om het volledige bedrag van het voorschot in te houden. In dit geval wordt het voorschot niet terugbetaald aan de Klant.

13.3 In gevallen waarin de eigenaar van het vaartuig een voorschot retourneert aan de Vennootschap, zal het betaalde bedrag aan de klant worden terugbetaald minus 20% van de totale kosten van de bestelling ten gunste van de Vennootschap, maar niet minder dan 300 euro.

13.4 De rederij wijst erop dat volgens het contract met de eigenaar van het vaartuig zich situaties kunnen voordoen waarin de annulering minder dan 45 dagen voor de aanvang van het Charter plaatsvindt, de eigenaar van de rederij eist dat de klant de volledige kosten van het Charter terugbetaalt. In dit geval, bij beëindiging van de Charter overeenkomst, verplicht de klant zich tot betaling van het resterende bedrag tot de volledige kosten van het Charter plus aanvullende diensten (schipper opdracht, etc.). Anders behoudt de eigenaar zich het recht voor om zich te wenden tot de rechtbanken van de plaats van de eiser

13.5 De weigering van de dienst moet schriftelijk worden meegedeeld via de Klantendienst op het volgende e-mailadres: hello@searadar.com

13.6 De Maatschappij informeert de Klant over de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten voor de annulering van de reis en de verzekering van de borgsom. Om van deze service gebruik te kunnen maken, dient u bovendien aan te geven dat u een polis wenst af te sluiten wanneer u een verzoek indient voor het zoeken van een vaartuig.

 

14 Recht om het contract te beëindigen

 

14.1 Het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden is de oorzaak van beëindiging van de overeenkomst en opschorting van de samenwerking. SEARADAR zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de beëindiging, en de betaalde geldsom zal ten gunste van SEARADAR worden gehouden.

14.2 Het misbruik van het jacht, de schending van de gebruiksvoorwaarden in de algemene voorwaarden van het contract en de schending van de wetgeving vormen een reden voor de automatische beëindiging van het contract en de beëindiging van de diensten.

 

15 Regels voor het gebruik van het jacht

 

15.1 De klant zal de boot gebruiken volgens de geldende wetgeving van het land waar hij zich bevindt. De klant neemt alle verantwoordelijkheid op zich voor eventuele overtredingen die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van de boot.

15.2 De klant moet de documenten en licenties overleggen die door het charterbedrijf voor het verlenen van de diensten vereist zijn. Als de charterbasis van mening is dat de klant niet over de nodige bekwaamheid beschikt, of als hij geen kapitein heeft, kan de charterbasis naar eigen goeddunken een kapitein inhuren. De cliënt zal alle kosten volgens de geldende tarieven betalen.

15.3 Toegestane vaargebieden worden in de charterovereenkomst gespecificeerd onder voorbehoud van de vergunning van de kapitein. De klant mag zonder schriftelijke toestemming van de charterbasis niet naar andere gebieden varen. De controle over de boot mag niet aan iemand anders dan de in het contract genoemde persoon worden overgedragen.

15.4 De klant moet het schip gebruiken voor individuele doeleinden met de bemanning, die is gespecificeerd in het chartercontract, en mag geen commerciële activiteiten ontplooien; het onderverhuren van het jacht is verboden.

15.5. Het is verboden per boot een groter aantal personen te vervoeren dan de capaciteit van de boot toelaat. De gedetailleerde technische informatie (met inbegrip van de capaciteit van het vaartuig) is te vinden op SEARADAR.

15.6 Extra (optionele) uitgaven zijn niet inbegrepen in de huurprijs, zoals voedsel, luchthaventransfers, de extra levering van brandstof en water boven de limiet, betaling voor ligplaats buiten de thuisbasis van de charter, en andere extra diensten die niet onder de charterovereenkomst worden gevraagd. Indien nodig kunt u ook optioneel de diensten van de schipper, kok, VHF-operator, assistent van de kapitein, enz. bestellen. U kunt extra zeilen bestellen (spinnaker, gennaker) of extra navigatie-uitrusting, duikuitrusting, of extra sets beddengoed.

15.7 Prijzen voor aanvullende (optionele) diensten worden bij elke chartermaatschappij afzonderlijk vastgesteld en SEARADAR aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. De klant wordt aangeraden de prijslijst van tevoren te bestuderen en zich bewust te zijn van de kosten voor ligplaatsen, ankers, havengelden, lokale belastingen en entreegelden voor nationale parken. SEARADAR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de incidenten die zich daardoor kunnen voordoen.

15.8 De klant dient SEARADAR en het charterbedrijf, waarbij het jacht gehuurd wordt, op de hoogte te stellen van alle ongevallen, schades of verliezen waardoor het schip beschadigd is of kan worden.

15.9 SEARADAR is gevrijwaard van aansprakelijkheid en schade die de Klant aan derden of zaken mocht toebrengen als gevolg van het gebruik van het vaartuig.

15.10 De klant bepaalt de reisroute samen met de kapitein of de basismanager. De route kan worden gewijzigd als gevolg van de aankomende weersomstandigheden. In dit geval is de klant niet verplicht om de wijzigingen in zijn route door te geven.

15.11 Na betaling aanvaardt de klant, zonder beperking, alle bepalingen van de onderhavige gebruiksvoorwaarden van het vaartuig en begrijpt hij dat het niet naleven van deze bepalingen kan leiden tot de noodzaak om eventuele schade of verlies te vergoeden, alsook tot de beëindiging van het contract met SEARADAR zonder het recht om de terugbetaling van het betaalde bedrag te eisen.

 

16 Vorderingen en klachten

 

16.1 Een klacht moet tijdens de reis of bij de oplevering van het jacht door de chartermaatschappij aan de klant worden ingediend. Een klacht of een aanspraak moet schriftelijk worden ingediend en vergezeld gaan van het document, dat de charterbasis voor dit doel nodig heeft. De klacht moet door de klant en de manager van de charterbasis ondertekend worden en onder de geldige charterovereenkomst binnen maximaal 3 dagen na het einde van de reis naar de chartermaatschappij gezonden worden. De kopieën van de klacht worden ter algemene informatie naar het emailadres: hello@searadar.com gestuurd.

 

17 Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

17.1 Alle geschillen tussen de chartermaatschappij en de klant worden beheerst door de lokale wetten en volgens het ondertekende chartercontract.

17.2 Voor de beslechting van geschillen betreffende de interpretatie of de jurisdictie zijn de aangegeven geschillen onderworpen aan de jurisdictie en de bevoegdheid van de maritieme instanties.

17.3 Deze overeenkomsten tussen de gebruikers en SEARADAR worden beheerst door de Estlandse wetgeving op de plaats van vestiging van SEARADAR.

 

18 Privacybeleid

 

18.1 Wij waarderen het vertrouwen dat u in SEARADAR stelt bij het plaatsen van een pre-order voor de huur van het jacht. Om deze reden beschermen wij voortdurend de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

18.2 De strikte veiligheidsprocedures van SEARADAR zijn bedoeld om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. SEARADAR beschikt over bestanden met persoonsgegevens waarin de door het gebruik van het register verkregen persoonsgegevens zijn opgenomen, met als doel statistische informatie voor het versturen van promoties en het onderhouden van de relaties tussen SEARADAR en de gebruikers.

18.3 De gebruiker garandeert na het afronden van de bestelling dat zijn informatie voor de hierboven beschreven doeleinden wordt gebruikt. Ook kan SEARADAR met deze toestemming beoordelingen en foto's van gebruikers publiceren die verband houden met de verhuur van boten.

18.4 Bij het indienen van een aanvraag voor het huren van een boot, dient u een formulier in te vullen met uw persoonlijke gegevens. Deze informatie is nodig om uw huuraanvraag te verwerken (en ook om de aanvraag per e-mail te versturen om de mogelijkheid van verhuur te controleren). De onderneming behoudt zich het recht voor om eenzijdig informatie te verstrekken over de voorraden, kortingen en voorstellen voor het huren van een jacht op de resterende contactgegevens van de Klant. De Klant heeft het recht om af te zien van dergelijke informatie, schriftelijk hierover aan SEARADAR.

18.5 Om de huuraanvraag te verzenden, moet u uw naam en contactgegevens in het aanvraagformulier vermelden.

18.6 De gegevensoverdracht wordt uitgevoerd door de chartermaatschappijen die ook in het buitenland gevestigd zijn (internationale gegevensoverdracht), dus u stemt in met de overdracht van uw gegevens aan de eigenaars van de geselecteerde jachten voor de hierboven vermelde doeleinden en doelstellingen. Deze eigenaars kunnen zich overal ter wereld bevinden.

18.7 De toestemming voor de gegevensverwerking wordt pas geannuleerd wanneer de klant deze weigert door middel van een schriftelijke herroeping.

 

 

19 Uw verantwoordelijkheden

 

19.1 Het gebruik van de SEARADAR website betekent dat u de wettelijke voorwaarden accepteert die op deze website staan vermeld.

19.2 De informatie die door de klanten op SEARADAR wordt weergegeven, moet feitelijk zijn. Om deze reden moeten alle klanten ermee instemmen en ervoor zorgen dat alle informatie feitelijk is. Anders kunnen zij geen huurovereenkomst afsluiten, omdat de gegevens ongeldig zijn en niet verwerkt mogen worden tijdens de verwerking van de huuraanvraag.

19.3 Indien u een boot huurt waarvoor een geldig vaarbewijs vereist is, maar u geen kapitein in dienst neemt, dient u de gegevens te verstrekken waaruit uw maritieme vaardigheden blijken. SEARADAR heeft het recht om het nummer en een kopie van uw kapiteinsvergunning op te vragen.

19.4 Indien u geen informatie over hete aanbiedingen en kortingen van SEARADAR wenst te ontvangen, dient u dit te melden bij hello@searadar.com. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, zullen wij de nieuwsbrief annuleren.

 

 

20 Verantwoordelijkheden van SEARADAR

 

20.1 SEARADAR is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de door de booteigenaar verstrekte informatie. SEARADAR is evenmin aansprakelijk voor eventuele fouten in de informatie op de diensten en is niet verplicht de inhoud en de informatie te controleren of te verifiëren.

20.2 SEARADAR biedt alleen de informatiedienst aan. De Eigenaars en de Klanten hebben de mogelijkheid om rechtstreeks te communiceren en hun vragen en technische details te bespreken. SEARADAR is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en misverstanden die kunnen worden veroorzaakt door de kwaliteit, prijs, inhoud en beschikbaarheid van de verhuurdiensten die door chartermaatschappijen worden geleverd.

20.3 SEARADAR is geen partij bij enige overeenkomst tussen de Eigenaars en de Klanten; zij is geen bootverhuurbedrijf. SEARADAR heeft geen controle over het gedrag van de Eigenaars, de Klanten, en andere gebruikers van de website, en aanvaardt geen aansprakelijkheid in dit verband.

20.4 SEARADAR behoudt zich het recht voor om opmerkingen in de massamedia te wijzigen, te weigeren of te verwijderen. SEARADAR kan ook zonder voorafgaande kennisgeving de opzet en inhoud van de website en diensten wijzigen.

20.5 SEARADAR geeft de gebruiker het recht om eenzijdig de diensten van deze website te weigeren.

20.6 Deze bepaling kan te allen tijde worden gewijzigd om rekening te houden met recente wijzigingen.

 

21 Gebruik van cookies

 

21.1 Om onze dienst te verbeteren, gebruiken wij cookies, een hit-teller, en andere manieren om niet-persoonlijk geïdentificeerde informatie te verzamelen (zoals Google Analytics of Yandex.Metrika).

21.2 Cookies zijn tekstbestanden, tijdelijk of permanent, en worden gebruikt voor de identificatie, het bijhouden van sessies en het bijhouden van specifieke informatie over de gebruikers van onze website, zoals voorkeuren voor het gebruik van de website. De informatie die wij uit deze cookies halen is volledig anoniem.

21.3 Met behulp van deze informatie kunnen wij het gedrag van klanten op de website, het gebruik van sjablonen, en sitestructuren analyseren. Zo kunnen wij onze diensten in de toekomst verbeteren, zoals inhoud, personalisatie, en de website gebruiksvriendelijker maken.

21.4 Wij maken geen heimelijk gebruik van tracking en tools voor het verzamelen van persoonlijke informatie, zonder uw toestemming, en sturen geen informatie naar derden of marketingplatforms, en koppelen deze informatie niet aan persoonlijke gegevens.

 

22 Marketingmateriaal

 

22.1 Na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een e-mail van hello@searadar.com. Dit e-mailadres is het officiële communicatiekanaal tussen de Klant en de online service van SEARADAR.

22.2 Wij nemen van tijd tot tijd per e-mail contact met u op om u te voorzien van nieuwe informatie over mogelijkheden en aanbiedingen.

 

23 Contacten

 

23.1 Als u suggesties of opmerkingen heeft over de website, of recensies over ons werk, kunt u een e-mail sturen naar hello@searadar.com.

 

24 Juridische informatie

 

WEBSITE: WWW.SEARADAR.COM 

SEARADAR. LT-01115, Litouwen, Vilnius, A. Smetonos g. 4-2

Telefoonnummer contact: +3726028502

 

 

25 Eigendom en gebruik van inhoud

 

25.1 De informatie verkregen op onze websites searadar.com en searadar.ru zal worden behandeld als persoonlijke vertrouwelijke informatie. Voor het indienen van een huuraanvraag, garandeert de gebruiker de authenticiteit, juistheid en betrouwbaarheid van alle verstrekte gegevens.

25.2 De gebruiksvoorwaarden van de online dienst van SEARADAR regelen de toegang tot en het gebruik van de website, de inhoud ervan, en de diensten die de gebruikers ter beschikking staan. Bovendien moeten zij worden aanvaard door de gebruikers die de website bezoeken. De gebruiker verklaart dat hij/zij meerderjarig en handelingsbekwaam is om de voorwaarden van deze dienst te aanvaarden.

25.3 Alle afbeeldingen, logo's en teksten op deze website zijn eigendom van SEARADAR. De afbeeldingen, logo's en informatie met betrekking tot de boten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze afbeeldingen, logo's of informatie zonder toestemming van hun eigenaren is niet toegestaan.